Koetsplaatjes

Deze bordjes,  bestemd om vast te maken op uw koets, tonen ons Recreamen logo en uw lidnummer. Ze zijn reclame voor de club en een herkenning van onze leden.