Jaarlijkse ledenvergadering

Iedereen wordt uitgenodigd op onze eerste aktiviteit van 2015 nl. de ledenvergadering.

Deze gaat door op vrijdag 6 maart om 19.30 u in zaal St Kristoffel, Veldstraat 60 te Hasselt.

Leden die betaald hebben vòòr 18/2 kunnen er hun lidkaart, programmaboekje, stickers en ziekenfondsformulier afhalen.

Anderen zijn eveneens welkom. Ons programma wordt er voorgesteld en de "gastspreker" is Marc Vanvlasselaer, meninstructeur.

Graag tot dan!!