Bestuursvernieuwing Recreamen - kandidaten gevraagd

Recrea-Men Nieuwsbrief

Bestuursvernieuwing Recreamen - kandidaten gevraagd

Beste leden,

Volgens de statuten van onze VZW vervallen de mandaten van al onze bestuurders eind dit jaar. Ze zijn herverkiesbaar en ook nieuwe kandidaten kunnen zich aanmelden. Indien je kandidaat bent, meld dit dan vóór eind oktober, per mail aan de voorzitter. (polvanherck@skynet.be)  Op de algemene vergadering (der werkende leden) eind november, zullen de nieuwe bestuurders (min 3 en max 5) voor 3 jaar benoemd worden.

Wat ik persoonlijk aan de kandidaten vraag is: dat je minstens om de 2 jaar een  aktiviteit voor de club organiseert,  dat je per email bereikbaar bent, dat je de nodige capaciteiten en inzet hebt om de u toevertrouwde taken te vervullen en dat je de nodige affectie met de club hebt om voorrang te geven aan haar eigen aktiviteiten.

Bedankt,

Pol